Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Huurachterstand en betalingsregeling

Hebt u uw huur niet op tijd betaald? 
In uw huurovereenkomst staat dat u de huur voor of op de eerste van de maand dient te voldoen. Om achterstand te voorkomen  is het van belang dat wij uw huur tijdig ontvangen. Een huurbetaling kan een keer misgaan, daarom geven wij u 14 dagen extra om de huur alsnog aan ons over te maken. Wanneer u de huur niet tijdig betaalt, ontvangt u van ons wel een aanmaning waarin we u dringend verzoeken alsnog binnen 14 dagen te betalen. Lukt dat niet? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een betalingsregeling.

Ontvangen we binnen 14 dagen geen betaling en neemt u geen contact met ons op? Dan kunnen wij onderling geen afspraken maken en zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan de deurwaarder en buitengerechtelijke kosten aan u door te berekenen. De hoogte van de kosten staan vermeld in de aanmaning. Voordat we deze stap nemen informeren wij eerst de Gemeente Tubbergen.

Wij hanteren deze procedure omdat een huurachterstand gevaarlijk is. Het niet betalen van de huur kan namelijk leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Ook alle daarmee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening. Gelukkig hoeft het niet zover te komen. We willen er samen met u alles aan doen om dit te voorkomen.

Financiële problemen? Overleg met ons.
Neem contact met ons op als het u zelf niet lukt om uw financiële problemen op te lossen. Wij kunnen dan in gesprek over een betalingsregeling en we kunnen dan ook doorpraten over het ontstaan van de financiële problemen. Als het probleem niet eenmalig is, maar terugkeert dan kunnen wij u ook doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar maatschappelijk werk of Stadsbank. 

Natuurlijk kunt u deze hulp ook zelf inschakelen:
  • Schakel  tel: 0546 - 62 87 01 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Raadhuisplein 4, te Tubbergen.
  • Stadsbank Oost Nederland tel: 088 - 766 3666 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur
Indien u zelf hulp hebt ingeschakeld, laat het ons dan even weten. 
Wellicht kunnen wij afspraken maken met de hulpverlenende instantie om te voorkomen dat de problemen groter worden.

Onze samenwerking rondom huurschulden met Gemeente Tubbergen
De gemeente Tubbergen is verplicht om vroegsignalering, schulddienstverlening aan haar inwoners aan te bieden. Woningstichting Tubbergen heeft afspraken met de gemeente Tubbergen om inzet te plegen op het voorkomen, beheersen en oplossen van huurschulden. Woningstichting Tubbergen voert hiervoor een eigen incasso beleid, maar werkt ook samen met de gemeente. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten, waarmee de samenwerking wettelijk is vastgelegd en voldoet aan alle privacy voorwaarden.  Een huurder met een betalingsachterstand die minimaal 30 dagen oud is, wordt door Woningstichting Tubbergen gemeld aan de gemeente Tubbergen. Het kan zijn dat een consulent van de gemeente Tubbergen vervolgens contact opneemt met deze inwoner, onze huurder, om te bespreken of er hulp nodig is bij het beheersbaar maken en/of oplossen van (huur)schulden. Iemand mag ook zelf contact opnemen met de schulddienstverlening van de gemeente Tubbergen.
Dit kan via telefoonnummer 0546-628000 of email schulddienstverlening@noaberkracht.nl.

Privacy
Woningstichting Tubbergen gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar huurders en waarborgt de privacy. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan? Lees dan onze privacyverklaring.

Hebt u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.