Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Jaarlijkse huurverhoging 2022

Onze huurders hebben eind april een brief ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. Per 1 juli 2022 wordt de huur van de woning mogelijk aangepast met een huurverhoging.

Percentage huurverhoging
De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur mag stijgen. Wij verhogen de huurprijzen per 1 juli 2022 met maximaal het gemiddelde jaarinflatiecijfer 2,3%. Huurdersvereniging Woningstichting Tubbergen heeft hieraan haar goedkeuring verleend.

Huurprijzen
De overheid bepaalt ook jaarlijks de maximale huurprijs voor de woningen.
Wij verhuren onze woningen voor een lager bedrag dan deze wettelijke maximale huurprijs. Daarom worden niet alle huren verhoogd. Het lager vastgestelde bedrag noemen we streefhuur.
De huurprijs van een woning zal dan ook maximaal tot de door ons vastgestelde streefhuur worden verhoogd. Door deze maatregelen ligt het werkelijke percentage huurverhoging over alle sociale huurwoningen niet op 2,3% maar op 1,8%.
Zo streven wij naar betaalbaarheid. Hoe wij dit nastreven, staat vastgelegd in ons huurbeleid.

Bezwaar maken op het huurverhogingsvoorstel
Bent u het niet eens met het ontvangen huurverhogingsvoorstel? Dan kunt u in een aantal situaties bezwaar maken. Dit zijn situaties waarin wij volgens u de regels rondom de huurverhoging niet goed hebben gevolgd.
Op de website van de Huurcommissie leest u meer: www.huurcommissie.nl. Bezwaar maken kan tot uiterlijk 30-06-2022. Wilt u eerst met ons overleggen? Neem dan gerust contact met ons op via 0546 622 312.

Uitleg met rekenvoorbeelden
Hieronder worden 2 rekenvoorbeelden gegeven om bovenstaande te verduidelijken.

Voorbeeld 1: huurverhogingsvoorstel 2,3%

Huurverhoging
Maximaal 2,3 %.

Bepaling maximale huurprijs (wettelijk)
Het totaal aantal punten van dit appartement bedraagt afgerond: 129.

De maximale huur die we voor uw woning mogen berekenen op basis van deze punten is €  677,37.

Bepaling huur conform huurbeleid Woningstichting Tubbergen
Onze streefhuur is in ons beleid vastgesteld op 70% van de maximale huur (€ 677,37). De nieuwe huur van € 460,35 is 68% van deze maximale huur en valt dus binnen ons beleid.

De aftoppingsgrens voor deze woning is in ons beleid vastgesteld op € 633,25. De nieuwe huurprijs van € 460,35 is lager dan de aftoppingsgrens.

Uitkomst
U ontvangt een huurverhogingsvoorstel van 2,3%.

Omschrijving Huidige huur
(tot 1 juli 2022)
Nieuwe huur
(vanaf 1 juli 2022)
Totaal kale huur € 450,00 € 460,35
Totaal niet-kale huur € 0,00 € 0,00
Totaal € 450,00 € 460,35

 

Voorbeeld 2: huurverhogingsvoorstel 0%

Huurverhoging
Maximaal 2,3 %.

Bepaling maximale huurprijs (wettelijk)
Het totaal aantal punten van deze eengezinswoning bedraagt afgerond: 179.

De maximale huur die we voor uw woning mogen berekenen op basis van deze punten is €  955,26.

Bepaling huur conform huurbeleid Woningstichting Tubbergen
Onze streefhuur is in ons beleid vastgesteld op 70% van de maximale huur (€ 955,26). De nieuwe huur van € 650,00 is 68% van deze maximale huur en valt dus binnen ons beleid.

De aftoppingsgrens voor deze woning is in ons beleid vastgesteld op € 633,25. De (nieuwe) huurprijs van € 650,00 is hoger dan de aftoppingsgrens zoals vastgesteld in ons beleid.

Uitkomst
U ontvangt een huurverhogingsvoorstel van 0,0% omdat de (nieuwe) huurprijs hoger is dan de aftoppingsgrens zoals vastgesteld in ons beleid.

Omschrijving Huidige huur
(tot 1 juli 2022)
Huidige huur
(vanaf 1 juli 2022)
Totaal kale huur € 650,00 € 650,00
Totaal niet-kale huur € 0,00 € 0,00
Totaal € 650,00 € 650,00