Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Huurverhoging 2018: gemiddeld 0,68%

Elk jaar per 1 juli verhogen wij de huren op basis van wettelijke regels. Omdat we vinden dat de huren betaalbaar moeten blijven, willen we de huurverhoging ook dit jaar zo laag mogelijk houden.

Bij een grote groep van onze huurders, zal de huur evenals vorig jaar, niet worden verhoogd. Dit zijn huishoudens die 70% of meer betalen van de huur die we maximaal mogen vragen.

Daarnaast is er een kleine groep die meer dan 80% betaalt. Om ook deze huren beter betaalbaar te maken, vinden we het reëel om deze te verlagen naar 80%.
De groep huishoudens die nog geen 70% betaalt, ontvangt een huurverhoging van maximaal 1%.
Gemiddeld komen we dan uit op 0,68%, een stijging die ruim onder de 3,9% zit die het ministerie toestaat. Dit huurverhogingsvoorstel is in overleg met de huurdersvereniging tot stand gekomen.

Voor betaalbare huren blijft naast de huurverhoging ook het passend toewijzen belangrijk.
Als een woningzoekende een woning accepteert, dan stemmen we de huur af op de hoogte van het inkomen.
Op deze manier proberen we waar mogelijk  bij te dragen aan wonen en samenleven met als uitgangspunt het bieden van woonruimte met een betaalbare huur in een passende omgeving voor elke levensfase.

Klik hier voor een toelichting.