Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Geluid, gedrag of andere overlast Overlast wordt altijd door minimaal één iemand ervaren en door minimaal één iemand veroorzaakt.
Daar zit niks of niemand tussenin, niemand die er op dat moment iets anders van kan maken. De enige mogelijkheid is om erover in gesprek te gaan met de veroorzaker. Want het kan maar zo zijn dat uw buren helemaal niet doorhebben dat ze overlast veroorzaken. Misschien is de oplossing van het probleem dan al snel gevonden.

Wordt er geen oplossing gevonden en helpt praten niet meer?
Dan kunt u de overlast ook bij ons melden. Wij vragen u dan om een "klachtenregistratieformulier" in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij nemen daarna contact met u op. Dit gebeurt meestal telefonisch, om de melding nog even door te spreken. Daarna nemen wij contact op met de ‘veroorzaker’ van de overlast, om zijn of haar kant van het verhaal te horen. Meestal is de klacht na ons gesprek met de veroorzaker verholpen.

Is dit niet het geval?
Dan kan het zijn dat wij de melder en veroorzaker op kantoor uitnodigen voor een gesprek. Dit noemen wij een bemiddelingsgesprek. Want wij kunnen slechts tussen u bemiddelen, wij kunnen de klacht niet (voor u) oplossen. Soms wordt dan ook de wijkagent uitgenodigd. Het doel van het gesprek is om afspraken te maken. Afspraken die reëel zijn en oplossing bieden aan zowel melder als veroorzaker. De afspraken worden dan ook vastgelegd. Wil één van beide of willen beide partijen niet meewerken? Dan houdt voor Woningstichting Tubbergen de bemiddeling op.

De overlast blijft en de veroorzaker werkt niet mee aan de gemaakte afspraken.
Dan vragen wij de melder een dagboek bij te houden. Een dagboek met dag en tijdstip van (de soort van) overlast. Eventueel vragen wij omwonenden om hetzelfde te doen. Op die manier kunnen wij samen een dossier opbouwen. Het dagboek mag u dan eens per twee weken bij ons aanleveren. Afhankelijk van de meldingen besluiten wij of wij vervolgstappen moeten nemen.

In extreme overlastsituaties vragen wij de rechter om uitspraak.
De overlast is dan meetbaar, extreem en de vele pogingen die zijn gedaan om tot afspraken en oplossing te komen hebben niet geleid tot verbetering. De eis kan dan bijvoorbeeld ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning zijn. De rechter beslist of de overlast zo extreem is dat hij de eis toewijst en of de woning ontruimd moet worden, niet Woningstichting Tubbergen.

Meld een strafbaar feit of overtreding ook direct bij de politie via 0900 88 44.
Wij kunnen slechts bemiddelen bij overlast. De politie kan handhaven en optreden. Een overlastmelding bij de politie heeft meestal pas zin als er sprake is van een strafbaar feit of een overtreding. Zoals bedreiging, geweld, ernstige geluidsoverlast of criminele activiteiten. Meld dit direct, en niet bijvoorbeeld pas na het weekend. Het algemene telefoonnummer van de politie is 0900 88 44.

Formulier melding overlast.
Ik ervaar overlast van mijn buren. Mijn gesprek met mijn buren over de overlast die ik ervaar levert niks op. Ik wil graag dat Woningstichting Tubbergen mijn overlastmelding in behandeling neemt.

U kunt hieronder een klachtenregistratieformulier printen, invullen en ondertekend indienen bij ons op kantoor, per post of per email naar woondiensten-at-wstubbergen.nl

Klachtenregistratieformulier