Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Overlast tuinonderhoud

Voor onderhoud van de tuin hebben wij een aparte procedure.
De tuinprocedure. Want een tuin die niet wordt onderhouden kan overlast geven. Het maakt de buurt bovendien minder aantrekkelijk. De tuinprocedure is bedoeld om de huurder aan te spreken op zijn onderhoudsverplichting. Een verplichting die is aangegaan tijdens het tekenen van de huurovereenkomst. In de bijlagen van de huurovereenkomst staat ook omschreven op welke manier een huurder zijn tuin hoort te onderhouden. Dit onderdeel van de huurovereenkomst heet "besluit kleine herstellingen" en is bij wet vastgesteld. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

Een melding van tuinoverlast kan gedaan worden door buren, maar ook door een medewerker van Woningstichting Tubbergen.
Wij constateren zelf of naar aanleiding van een melding of er sprake is van achterstallig onderhoud aan de tuin. In dat geval spreken wij de huurder aan op het (achterstallige) onderhoud en zijn contractuele verplichting tot onderhoud. Door aan te bellen als wij in de buurt zijn, even te bellen of een brief te sturen. Er worden dan afspraken gemaakt, de gemaakte afspraken worden altijd per brief bevestigd.

Wij contoleren het afgesproken tuinonderhoud na twee weken.
Het onderhoud hoeft niet ineens en vlug. Het moet goed gebeuren en iemand mag daar de tijd voor nemen. Wij geven onze huurders daarom twee weken de tijd om de tuin van het afgesproken onderhoud te voorzien. Wij bevestigen dit per brief. Dit noemen wij voor het gemak "de groene brief"

Worden afspraken niet nagekomen?
Dan vragen wij eerst even waarom. Het kan zijn dat er iets is tussengekomen en dat er een goede reden is. Wij gaan dan even aan de deur, bellen of sturen een brief. Wij maken dan nieuwe afspraken. Opnieuw met een geldigheidstermijn van twee weken. Wij bevestigen dit per brief. Dit noemen wij "de oranje brief".

De tuin blijft zoals het was en de huurder blijft afspraken niet nakomen.
Dan lukt het helaas niet om in goed overleg iets met elkaar af te spreken. Er volgt dan een andere maatregel: wij laten het onderhoud uitvoeren door een hoveniersbedrijf als de huurder niet alsnog binnen twee weken contact met ons opneemt en de gemaakte afspraken na komt. Het onderhoud van het hoveniersbedrijf is op kosten van de huurder. Want de huurder is in gebreke en verzuimd keer op keer zijn afspraken na te komen. De huurder is daarom verplicht deze kosten, die direct opeisbaar zijn, te betalen. Wij bevestigen dit per brief. Dit noemen wij "de rode brief".

Formulier melding overlast.
Ik ervaar overlast van de tuin van mijn buren. Mijn gesprek met mijn buren over de overlast die ik ervaar levert niks op. Ik wil graag dat Woningstichting Tubbergen mijn overlastmelding in behandeling neemt.

U kunt hieronder een klachtenregistratieformulier downloaden, printen, invullen en ondertekend indienen bij ons op kantoor, per post of per e-mail woondiensten-at-wstubbergen.nl.

Klachtenregistratieformulier