Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Reparatieverzoeken en onderhoud

De verhuurder is verplicht om de woning in goede staat ter beschikking te stellen en als zodanig te onderhouden. Daartoe moet de verhuurder bovendien alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, behalve de kleine en dagelijkse reparaties die voor de huurder zijn. 
Met andere woorden: als in de huurovereenkomst niet is vastgelegd dat de huurder voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden moet zorgen, dan is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk. Reparatieverzoeken die door huurders rechtstreeks bij de aannemer of installateur zijn gemeld, worden door die bedrijven niet in behandeling genomen, tenzij de weekend-regeling daarop van toepassing is, of het een cv-storing betreft.
 

Wie voor het onderhoud moet zorgen, is dus in de huurovereenkomst vastgelegd. Als huurder zorgt u voor de kleine en dagelijkse reparaties en de verhuurder zorgt voor het overige onderhoud. De reparaties die u als huurder moet uitvoeren zijn vastgelegd in het ''Besluit kleine herstellingen'' deze vindt u onder deze tekst.
 

Hoe kunt u reparatieverzoeken melden?                    
Op maandag tot en met vrijdag uitsluitend tussen 08.30 - 9.30 uur bij onze onderhoudsmedewerker via 0546-622312 of via het 'reparatieverzoek formulier' onderaan deze pagina.

Op werkdagen is na 9.30 uur geen telefonisch reparatieverzoek mogelijk (een reparatieverzoek indienen kan 24/7 via het reparatieverzoek formulier onder deze tekst). De belangrijkste reden dat de huurders hun reparatieverzoeken vóór 9.30 uur bij de onderhoudsmonteur moeten melden is dat hij dan direct met de betreffende huurder een afspraak kan maken over datum en tijdstip waarop hij de klacht komt verhelpen. In de regel begint hij op werkdagen na half 10 met de afhandeling van de gemelde reparatieverzoeken.
 

Dringende storingen waarbij direct contact met een service-medewerker gewenst is, kunt u buiten kantooruren, in het weekend of tijdens feestdagen rechtstreeks melden aan Eppink Installatietechnieken, tel. 0546-622333. Wanneer u problemen heeft met de cv-ketel of warmwatervoorziening dan kunt u deze ook altijd rechtstreeks melden aan Installatiebedrijf Eppink.

Reparatieverzoek melden

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht