Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Afscheid lid van de Huurdersvereniging Frans Stamsnieder.

Frans was sinds de oprichting in 1995 bestuurslid van de destijds nog geheten Huurderscommissie.
Hij heeft zich altijd voor de volle 100% ingezet voor het welzijn van de huurders.

Met name het sociale aspect sprak hem erg aan.
Hij had dan ook altijd het beste met de huurders voor, zoals het betaalbaar houden van de huren en het verduurzamen van de woningen.
De nu geheten Huurdersvereniging houdt zich bezig als adviesorgaan voor Woningstichting Tubbergen, waar o.a. renovatie- en verduurzaamheidsprojecten en de wettelijke jaarlijkse huurverhoging aan de orde komen.

Op 11 juni j.l. hebben we afscheid genomen van Frans. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de belangen van de huurders en kreeg namens de Woningstichting en de Huurdersvereniging cadeaus en bloemen aangeboden.


Nieuwe leden gezocht
De Huurdersvereniging vertegenwoordigt alle huurders van Woningstichting Tubbergen en adviseert over het beleid en beheer van de huurwoningen.

De vereniging bestaat nu nog uit 5 leden waarbij de dorpen Tubbergen, Albergen en Vasse vertegenwoordigd zijn. Graag zien we een uitbreiding met leden uit de andere kernen.

Ben je huurder bij Woningstichting Tubbergen  en wil je graag met ons meedenken en meepraten?     Mail dan even naar info-at-wstubbergen.nl t.a.v. de Huurdersvereniging.