Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Afscheid Miranda Bos als lid van de Huurdersvereniging

In de vergadering van dinsdag 29 september j.l. heeft onze Huurdersvereniging afscheid genomen van Miranda Bos. Gedurende een periode van ruim 14 jaar heeft zij zich ingezet voor het wel en wee van de huurders van Woningstichting Tubbergen. Op haar eigen wijze en door haar positieve inbreng was zij een door iedereen gewaardeerd lid van deze verenging. De laatste jaren vervulde zij vol verve de taak van secretaris en notulist. Deze taak wordt vanaf nu overgenomen door Jeanet Versteeg.
Als blijk van waardering overhandigde de voorzitter haar bloemen, wijn en een cadeaubon.