Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Fien Koopman: Waardevolle inzet voor bewoners Borgstaete en De Eeshof

 

 

Foto links wethouder Hilde Berning die mevrouw Fien Koopman de Beste Buur Bokaal heeft uitgereikt.
Foto rechts Fien Koopman, winnares van de Beste Buur Bokaal en Annie Masselink, genomineerde.
De derde genomineerde, Josien Wigger ontbreekt op de foto, zij kon helaas niet aanwezig zijn.

Zaterdag 24 september werd voor de tweede keer de Beste Buur Bokaal in de gemeente Tubbergen uitgereikt. De Beste Buur Bokaal Tubbergen is een initiatief van Woningstichting Tubbergen. De verkiezing is bedoeld om aandacht te vragen voor stille krachten in buurten en wijken, die altijd voor anderen klaarstaan. Fien Koopman werd verkozen tot de Beste Buur van 2022. De feestelijke uitreiking vond plaats in het Oale Roadhoes in Tubbergen.

Genomineerd door een dankbare buur
Eric Dake nomineerde zijn buurvrouw. Haar inzet en betrokkenheid voor en bij de bewoners van De Eeshof en Borgstaete is groot. Ze is betrokken bij het wel en wee van de bewoners. Daarnaast verricht ze verschillende werkzaamheden voor de kapel. Twee andere genomineerden waren Annie Masselink en Josien Wigger. Josien Wigger kon niet aanwezig zijn, maar Annie Masselink werd deze ochtend ook in het zonnetje gezet.

Waardering
De genomineerden ontvingen een mooi glaskunstwerk en een cadeaubon uit handen van wethouder Hilde Berning. Zij sprak namens de gemeente Tubbergen haar waardering uit voor hun inzet, het noaberschap dat zo onontbeerlijk is voor het fijn samenleven in Tubbergen. Ook vanuit de Woningstichting, die deze ochtend had georganiseerd, klonken waarderende woorden. “Wanneer buren voor elkaar klaarstaan en elkaar helpen, is het vaak prettiger wonen. Ook zorgt deze burenhulp er soms voor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat is fijn. Als sociale verhuurder vinden wij leefbare buurten en wijken belangrijk. De inzet van bewoners waarderen wij daarom graag. Dat de winnaar dit jaar een huurder van ons is, vind ik natuurlijk heel mooi.” Aldus Hanneke de Rijter, directeur-bestuurder van Woningstichting Tubbergen.

De dames Koopman en Masselink waren blij verrast dat ze genomineerd waren. “Ik vind het eigenlijk heel gewoon om er te zijn voor een ander.”, liet Annie Masselink weten. Fien Koopman was dezelfde mening toegedaan, maar concludeerde naar aanleiding van het eerbetoon “Blijkbaar zijn we dan toch wel goede meiden”.

Jury
De jury van de Beste Buur Bokaal bestond ook dit jaar weer uit Johan Luhen van de huurdersorganisatie, Nicolet Plegt van SWTD, wethouder Hilde Berning en Hanneke de Rijter van Woningstichting Tubbergen.

Noaberschap
Alle betrokken organisaties erkennen het belang van noaberschap en een sociaal en veilig leefklimaat. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen langer thuis kunnen wonen, draagt bij aan een vertrouwde leefomgeving en vermindert eenzaamheid. Mensen die noaberschap uitdragen en zich inzetten voor een fijn leefklimaat, verdienen dan ook extra waardering. Deze waardering uiten de organisaties en alle voordragers met de Beste Buur Bokaal.

De Beste Buur Bokaal werd ook dit jaar weer in alle Twentse gemeenten georganiseerd.

Voor meer informatie en vragen mag u contact opnemen met Hanneke de Rijter, directeur-bestuurder Woningstichting Tubbergen: h.derijter-at-wstubbergen.nl of 06 30 66 20 80.