Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Huurders met een laag inkomen krijgen in 2023 een eenmalige verlaging van de huur. Dit is bepaald door de overheid. Het doel van deze regel is om sociale huurwoningen betaalbaar te houden voor huurders met een laag inkomen.

Kom ik in aanmerking?
Dit is afhankelijk van uw inkomen en uw kale huurprijs. De regel is als volgt: huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum én een kale huurprijs tussen € 575,03 en € 808,06 per maand hebben recht op een verlaging van de kale huurprijs naar € 575,03 per maand. De inkomensgrenzen zijn als volgt bepaald:


Huishoudgrootte ......................................Inkomensgrens

1 persoon (tot AOW leeftijd) ........................... € 23.250

Meerdere personen (tot AOW leeftijd)............... € 30.270

1 persoon (vanaf AOW leeftijd) ....................... € 24.600

Meerdere personen (vanaf AOW leeftijd). ..........€ 32.730


Ik heb recht op huurverlaging, wat moet ik doen?
In de meeste gevallen hoeft u niets te doen. Wij hebben een lijst met adressen in combinatie met huurprijzen (tussen € 575,03 en € 808,06) aangeleverd bij de Belastingdienst. Huurders waarvan wij het inkomen opvragen ontvangen een brief van de Belastingdienst.

De Belastingdienst stuurt ons een lijst terug waaruit blijkt of u op basis van uw inkomen in aanmerking komt. Wij ontvangen geen exact inkomen, maar enkel een indicatie waardoor wij weten of u in aanmerking komt. Dit gaat om huurders die:

  • vanaf uiterlijk 1 maart 2023 een woning van ons huren én
  • een kale huurprijs hebben tussen € 575,03 en € 808,06 per maand én
  • een laag inkomen hadden in 2021 (zie bovenstaande tabel)

Komt u in aanmerking voor huurverlaging? Dan ontvangt u van Woningstichting Tubbergen uiterlijk 31 mei 2023 een voorstel voor de eenmalige verlaging van de huur.

Vragen?
Bel ons gerust. Wij zijn op maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur bereikbaar en geopend. Een afspraak maken is niet nodig Ons telefoonnummer is 0546 622 312. Ons adres is Waldeckstraat 1 Tubbergen.