Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Huurverhoging 2019 gemiddeld 1,34%

Eind april ontvangt u van ons de huurverhogingsbrief. In deze brief laten wij u weten wat uw nieuwe huur vanaf 1 juli 2019 wordt.
De overheid bepaalt jaarlijks met welk percentage de huur mag stijgen, dit geldt voor alle sociale huurwoningen.
De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.

Omdat we vinden dat de huren betaalbaar moeten blijven, willen we de huurverhoging ook dit jaar zo laag mogelijk houden en maken ook in 2019 geen gebruik van de mogelijkheid voor extra huurverhoging en inkomensafhankelijke opslag. De huren worden verhoogd met maximaal 1,6%, dit is het inflatiepercentage van 2018.

Bij een grote groep van onze huurders, zal de huur evenals vorig jaar, niet worden verhoogd. Dit zijn huishoudens die 70% of meer betalen van de huur die we maximaal mogen vragen.
De groep huishoudens die nog geen 70% betaalt, ontvangt een huurverhoging van maximaal 1,6%.

Gemiddeld komen we dan uit op 1,34%, een stijging die ruim onder de 4,1% zit die het ministerie toestaat.
Dit huurverhogingsvoorstel is in overleg met de huurdersvereniging tot stand gekomen.

Voor betaalbare huren blijft naast de huurverhoging ook het passend toewijzen belangrijk.
Als een woningzoekende een woning accepteert, dan stemmen we de huur af op de hoogte van het inkomen.
Op deze manier proberen we waar mogelijk  bij te dragen aan wonen en samenleven met als uitgangspunt het bieden van woonruimte met een betaalbare huur in een passende omgeving voor elke levensfase.

 

Veel gestelde vragen

Wanneer gaat de huurverhoging in?

De huurverhoging gaat net als elk jaar per 1 juli in.
Elke huurder ontvangt voor 1 mei 2019 een brief van ons waarin staat met welk percentage de huur zal worden verhoogd en wat de nieuwe huurprijs is per 1 juli 2019.

Betaling van de huur, moet ik zelf het huurbedrag aanpassen?

 • Als wij uw huur automatisch incasseren van uw rekening, dan passen wij het huurbedrag per 1 juli 2019 aan.
 • Wanneer u op een andere wijze betaalt, bijvoorbeeld door een overschrijving via uw bank, dan dient u er zelf voor te zorgen dat het juiste huurbedrag per 1 juli 2019 aan ons wordt overgemaakt.

Wat gebeurt er als ik huurtoeslag ontvang?

Wanneer u huurtoeslag ontvangt, hoeft u de nieuwe huurprijs NIET door te geven aan de belastingdienst. Dit doen wij voor u.
De Belastingdienst past niet direct uw huurtoeslag aan. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde.
Na afloop van 2019 krijgt u een definitieve beschikking waarin de huurverhoging wel verwerkt is.
Ook in de voorschotbeschikking voor 2020 wordt het nieuwe huurbedrag gebruikt voor de berekening van uw nieuwe voorschot.
Het kan zijn dat de Belastingdienst uw gegevens niet kan verwerken. In dat geval ontvangt u in juni een brief met een formulier van de
Belastingdienst/Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens alsnog door te geven. Wij adviseren u daarom de huurverhogingsbrief te bewaren.

Vervalt de huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de maximale huurgrens voor huurtoeslag stijgt?

Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn/haar recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt ('verworven recht').
Bij een nieuwe aanvraag, bijvoorbeeld als u in uw huidige woning voor het eerst huurtoeslag aanvraagt of als u verhuist en opnieuw huurtoeslag aanvraagt, moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens.
Kijk voor meer informatie op belastingdienst/toeslagen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met huurverhoging? Dan kunt u, met een geldige reden, bezwaar maken. Geldige redenen kunnen zijn:

 • Het huurvoorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs
 • Het huurvoorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
 • Uw kale huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  U kunt dit nagaan met de Huurprijscheck op www.huurcommissie.nl
 • Uw huur stijgt met meer procenten dan het wettelijk toegestane percentage
 • De verhuurder wil binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen.

Wanneer heeft bezwaar maken geen zin?

 • Als er problemen zijn met het onderhoud van uw woning die u nog niet eerder heeft gemeld, kunt u op die grond geen bezwaar maken tegen de huurverhoging.
 • Ook heeft het geen zin om bezwaar te maken op de huurverhoging van een vrije sector woning of een garage.
  De huurverhoging voor deze objecten zijn niet gebonden aan een maximale huurprijs.

Hoe weet ik of mijn kale huurprijs niet hoger ligt dan de maximale huur?

In het huurverhogingsvoorstel staat het aantal punten voor uw woning, de daarbij behorende maximale huur en het percentage ten opzichte van de maximale huur.
U kunt ook een Huurprijscheck doen op www.huurcommissie.nl

Hoe kan ik bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging van de kale huurprijs, dan kunt u bezwaar maken voor 1 juli 2019 door bij ons een bezwaarschrift in te dienen.
U kunt het bezwaarschriftformulier_downloaden op de website van de Huurcommissie. Vul het formulier helemaal in. Print het uit en zet uw handtekening onderaan het formulier. Ook kunt het formulier afhalen bij ons kantoor aan de Waldeckstraat 1 te Tubbergen.
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar info-at-wstubbergen.nl of naar Postbus 12, 7650 AA Tubbergen, waarna wij beoordelen of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen.

Wat als u de huurverhoging niet betaalt, maar u hebt geen bezwaarschrift ingediend

Dan zullen we u nogmaals, vóór 1 oktober per aangetekende post, in kennis stellen van ons voorstel tot huurprijsverhoging.
U heeft dan zelf de mogelijkheid om vóór 1 november 2019 de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Doet u dat niet, dan is de huurverhoging een feit.

Staat uw vraag er niet tussen?

Stuur dan uw vraag per e-mail naar info@wstubbergen.nl of neem telefonisch contact met ons op.