Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Huurverhoging 1 juli 2022

Onze huurders hebben eind april een brief ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. Per 1 juli 2022 wordt de huur van de woning mogelijk aangepast met een huurverhoging.

Percentage huurverhoging
De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur mag stijgen. Wij verhogen de huurprijzen per 1 juli 2022 met maximaal het gemiddelde jaarinflatiecijfer 2,3%.

Huurdersvereniging Woningstichting Tubbergen heeft hieraan haar goedkeuring verleend.

Huurprijzen
De overheid bepaalt ook jaarlijks de maximale huurprijs voor de woningen.
Wij verhuren onze woningen voor een lager bedrag dan deze wettelijke maximale huurprijs. Daarom worden niet alle huren verhoogd. Het lager vastgestelde bedrag noemen we streefhuur.
De huurprijs van een woning zal dan ook maximaal tot de door ons vastgestelde streefhuur worden verhoogd. Door deze maatregelen ligt het werkelijke percentage huurverhoging over alle sociale huurwoningen niet op 2,3% maar op 1,8%.
Zo streven wij naar betaalbaarheid, lees het volledige artikel over onze huurverhoging inclusief rekenvoorbeelden.

Kijk ook eens op;

HuurcommissieRijksoverheid