Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Jaarlijkse aanpassing van de huurprijs

Wij bekijken elk jaar met welk percentage wij huurprijzen gaan aanpassen. Dit doen wij elk jaar zodat wij met de huur die wij ontvangen ons werk kunnen blijven doen. Zoals het onderhouden en het verduurzamen van onze woningen en leefbaar houden van de buurten.

Huurverhoging
Wij verhogen per 1 juli 2023 de huurprijs met maximaal 3,1%. Voor veel huurders is de huurverhoging lager dan 3,1%. Dit komt omdat wij vanuit ons huurbeleid de huur ook begrenzen. Voor 1 mei 2023 laten wij onze huurders per brief weten wat de nieuwe huurprijs per 1 juli 2023 is.               

Huurverlaging
Een groep huurders krijgt dit jaar een eenmalige huurverlaging. Het gaat om huurders met een laag inkomen, die meer dan € 575,03 per maand aan kale huur betalen. Deze huurders ontvangen vóór 1 juni een brief van ons.

Vragen
Vragen over de brief huurverhoging of huurverlaging kunt u elke werkdag tussen 8:30 en 12:00 uur aan ons stellen. Dit kan telefonisch via 0546 622 312 of bij ons op kantoor. U kunt ons op elk gewenst moment ook een email sturen, via info-at-wstubbergen.nl.