Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Jaarlijkse bijeenkomst huurdersvereniging

Dinsdag 19 november 2019 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de huurdersvereniging plaats. Een groot aantal huurders heeft gevolg gegeven aan deze uitnodiging.
Om 20.00 uur werd de bijeenkomst geopend door de voorzitter van de Huurdersvereniging, Hans Holtkamp.
Als thema voor de avond was gekozen voor “De gang van zaken en gevolgen van woningtoewijzing”. Namens de Woningstichting Tubbergen namen Bjorn Oerbekke, Ine Collet en Marcel Kleissen deze presentatie voor hun rekening.
Hierbij werd vooral ingegaan op de selectie van kandidaten en het vaststellen van de nieuwe huurprijs.
Ook was er aandacht voor het passend toewijzen.

Wie krijgt de woning toegewezen?
Wanneer meerdere woningzoekenden op dezelfde woning reageren, is de inschrijfduur bepalend voor de toewijzing.
Diegene die het langst staat ingeschreven krijgt de woning toegewezen.

Appartementen in wooncomplexen en kleine grondgebonden woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane
grond worden in principe toegewezen aan personen van 60 jaar en ouder. Zijn die er niet, dan kunnen deze woningen ook aan jongeren worden toegewezen. Dat geldt niet voor de woon-zorgcomplexen Eschede en Borgstaete te Tubbergen.
In de wooncomplexen Het Wissink, De Kolenbranderhof, De Aanleg, De Galmerij en De Sniederhof geldt tevens de voorwaarde dat er geen inwonende kinderen mogen zijn.

M.u.v. de grotere kernen Tubbergen, Albergen en Geesteren geldt, dat een vrijkomende woning in eerste instantie wordt aangeboden aan kandidaten die woonachtig zijn in het betreffende dorp. Zijn deze er niet, dan is het bovenstaande van toepassing.
Ook voor de grondgebonden seniorenwoningen geldt in de kleinere kernen dat inwoners uit de eigen kern voorgaan, waarbij aangetekend dat ouderen boven de 60 jaar uit die kern weer voorgaan op jongeren.

Woningstichting Tubbergen behoudt het recht om in incidentele gevallen van bovenstaande voorwaarden af te wijken.
 

Wat wordt de nieuwe huurprijs
De nieuwe huurprijs wordt berekend volgens het WWS (Woning Waarderings Stelsel).
Dat is landelijk bepaald. Volgens dit stelsel wordt de maximale huur voor zelfstandige woonruimte bepaald.
Woningstichting Tubbergen heeft gesteld dat zij 70% van deze maximale huur als maandhuur wil vragen met een bovengrens van
maximaal de huurgrens liberale woningen (in 2019 € 720,42 in 2020 € 737,14).
Wilt u alles nog eens nalezen? Klik dan op onderstaande links: