Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Elk jaar doet koepelorganisatie Aedes vergelijkend onderzoek onder woningcorporaties. Ook Woningstichting Tubbergen doet mee aan dit onderzoek. Aedes meet het presteren van de corporatie op de gebieden Klanttevredenheid, Duurzaamheid, Staat van onderhoud en beheer, Beschikbaarheid en Betaalbaarheid en Bedrijfslasten.

Voor ons is het erg belangrijk wat u als huurder van ons vindt, daarom laten wij klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren door bureau Magis. Deze gegevens worden verwerkt in de benchmark. Wij kregen in 2022 van nieuwe huurders een mooi rapportcijfer 7,7.  Voor de afhandeling van reparatieverzoeken gaf u ons een 7,2 en vertrokken huurders gaven ons zelfs een 8,8.  Ook scoren wij zeer goed op de staat van onze woningen en de duurzaamheid.

We danken iedereen hartelijk die heeft meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek. Daarmee helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.
Klik hier als u in één overzicht de uitkomsten van onze corporatie wilt zien.