Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland  en Woningstichting Tubbergen werken samen aan Buurtbemiddeling

Onlangs ondertekenden Marleen Wagenaar namens SWTD en Hanneke de Rijter namens Woningstichting Tubbergen een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van Buurtbemiddeling. Met Buurtbemiddeling willen beide partijen een bijdrage leveren aan het prettig samenleven in de Gemeente Tubbergen.

Vanuit SWTD is in Dinkelland Buurtbemiddeling opgezet. Hierin werken SWTD, de Gemeente Dinkelland en de Politie samen. Woningstichting Tubbergen wilde ook graag Buurtbemiddeling voor haar huurders kunnen aanbieden. In Tubbergen was er echter nog geen samenwerking op dit gebied. Daarom hebben SWTD en Woningstichting Tubbergen de handen ineen geslagen om Buurtbemiddeling in te zetten voor huurders van de Woningstichting. Hiermee hopen ze een eerste aanzet te geven voor het gemeente breed beschikbaar komen van Buurtbemiddeling.

Bij Buurtbemiddeling worden goed opgeleide vrijwilligers ingezet om laagdrempelig en onafhankelijk te bemiddelen bij onenigheid tussen buren. Een conflict met je buren is voor niemand prettig en kan het woonplezier danig vergallen. In veel gevallen zijn communicatie en wederzijds begrip de sleutelwoorden. Hier kan Buurtbemiddeling bij helpen. Door een tijdige aanpak wordt in veel gevallen voorkomen dat een relatief klein conflict of onenigheid uitgroeit tot een groter conflict.

De vrijwillige bemiddelaars zijn goed opgeleid en gaan discreet en neutraal met de situatie om. Zij trekken geen partij, maar proberen partijen samen te brengen. Huurders kunnen zich zelf aanmelden voor Buurtbemiddeling, het is ook mogelijk dat de Woningstichting hen doorverwijst in geval van overlast of onenigheid. Buurtbemiddeling is telefonisch bereikbaar via 085 047 9400.

Op de foto van links naar rechts:
Hanneke de Rijter, directeur-bestuurder Woningstichting Tubbergen, Marleen Wagenaar, directeur SWTD, Bjorn Oerbekke, hoofd Wonen Woningstichting Tubbergen