Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Per 1 juni 2020 heeft Peter Roelofs afscheid genomen als directeur-bestuurder van Woningstichting Tubbergen.
Peter was sinds 2014 aan de Woningstichting verbonden en heeft veel betekend voor onze organisatie en de volkshuisvesting in de Gemeente Tubbergen.
Door de Corona-maatregelen was een afscheidsreceptie helaas niet mogelijk, Peter heeft op eigen wijze afscheid genomen van zijn werkrelaties.
De Raad van Commissarissen en de medewerkers van Woningstichting Tubbergen zijn Peter Roelofs zeer erkentelijk voor zijn betrokken inzet.

Per 1 juni 2020 is Hanneke de Rijter-Kupers door de Raad van Commissarissen benoemd als directeur-bestuurder van Woningstichting Tubbergen.