Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |
donderdag 07 juni 2018
nieuws-intro-picture-comment

We investeren veel in de verduurzaming van onze woningen. Na de
afronding van een project in Geesteren, zijn we de trotse bezitter van een
gemiddeld energielabel A. Dat is niet zomaar tot stand gekomen, hiervoor is
veel gedaan. We zien het dan ook als een ‘mooie tussenstap op weg naar verdere
CO2 besparing’.


 

 


 

We zijn trots op energielabel A


 

We investeren veel in de verduurzaming van onze woningen. Na de afronding van een project in Geesteren, zijn we de trotse bezitter van een gemiddeld energielabel A. Dat is niet zomaar tot stand gekomen, hiervoor is veel gedaan. We zien het dan ook als een ‘mooie tussenstap op weg naar verdere CO2 besparing’.

 

 

Directeur Peter Roelofs, geeft aan “Een gemiddeld energielabel A is mooi, er zijn maar zeer weinig corporaties met zulk duurzaam woningbezit. Allerlei maatregelen zijn in de afgelopen periode genomen: goede isolatie, beter glas, zonnepanelen, warmtepompen. Dit heeft gezorgd voor een enorme verduurzaming van ons bezit.”

Iedereen is steeds meer doordrongen van de opgave. Vrijwel elke dag is er op het nieuws wel iets over de verduurzaming. Alle partijen praten erover en steeds meer partijen ondernemen actie. Woningstichting Tubbergen heeft al vele jaren geleden actie ondernomen. Deze acties hebben geleid tot het Label A.

Tijd om achterover te leunen is er niet bij. Peter Roelofs: “we hebben nog een grote stap te zetten. We zien het label A als een prachtige tussenstap. Nu werken we aan het verder verduurzamen van de woningen. Dat is geen gemakkelijke opgave, alle min of meer eenvoudige maatregelen hebben we al genomen. De volgende stap vraagt om grote investeringen in de woningvoorraad. Je bent zo maar € 40.000 tot € 50.000 per woning kwijt! Om CO2 neutraal te worden moeten wij als Woningstichting veel doen, maar we zullen ook de samenwerking met partners
opzoeken. We kunnen het niet alleen. Binnen Twente werken we met alle corporaties gezamenlijk aan deze opgave.”

Op landelijk niveau is Aedes, de koepel van de woningcorporaties, actief om de verduurzaming verder tot stand te brengen. Veel inzet en creativiteit is hiervoor nodig en het kost veel geld. Ook voor ons is het een financieel zware
opgave. “We staan er als Woningstichting goed voor, maar het verduurzamen kost vele miljoenen. Hoe we dat financieren is nog niet duidelijk. Samen met het Rijk, de andere partners en collega corporaties zullen we oplossingen moeten vinden. Want het is duidelijk dat verduurzaming goed en noodzakelijk is, dus die komt er. Het geld moet gevonden worden! Maar dat mag niet ten koste gaan van de betaalbaarheid voor de huurders. Want op onbetaalbare woningen zit niemand te wachten. We staan voor een moeilijke maar belangrijke opgave. Maar met
energielabel A als gemiddelde hebben we een prachtige uitgangssituatie voor een succesvol vervolg.”