Ga naar de inhoud
Hoe werkt WoningHuren.nl

Alle woningcorporaties actief in Twente bieden hun woningen op dezelfde website aan: www.WoningHuren.nl. Op deze manier zien woningzoekenden eenvoudig en snel al het beschikbare woningaanbod in de regio.

Al ingeschreven?
Stond u al ingeschreven bij ons? Dan hebben wij uw inschrijving overgezet naar WoningHuren.nl. U heeft hierover bericht ontvangen. Tot 31 oktober 2023 had u de tijd om uw bestaande inschrijving op WoningHuren.nl te activeren. Heeft u uw inschrijving niet geactiveerd voor 31 oktober 2023? Dan is uw inschrijving vervallen en schrijft u zich opnieuw in. Een inschrijving is nodig om te reageren op het woningaanbod.

Met een geactiveerde inschrijving reageert u op woningen die u op WoningHuren.nl ziet staan. Na inschrijving, activatie van uw account en het invullen van uw inkomen, kunt u onbeperkt reageren op woningen. Ook op woningen in andere steden en dorpen. Om een woning te huren, moet de huurprijs wel passen bij uw inkomen.

Toewijzing
De toewijzing van woningen gebeurt op verschillende manieren:

  • loting
  • inschrijfduur
  • direct te huur

Bij loting wordt een woning verloot onder de reagerende woningzoekenden. Bij inschrijfduur geldt dat de woningzoekende met de langste inschrijfduur de woning als eerste aangeboden krijgt. Bij direct te huur geldt dat de eerste die reageert de woning toegewezen krijgt.

Vraag en antwoord
Op de website van WoningHuren.nl vindt u veel vragen met antwoorden over hoe het werkt.