Ga naar de inhoud

Het visitatierapport is binnen. Eens in de vier jaar moet iedere woningcorporatie zich visiteren. Afgelopen jaar was Woningstichting Tubbergen weer aan de beurt. Onafhankelijk visitatiebureau Raeflex heeft onze organisatie beoordeeld en gesproken met verschillende belanghebbenden (stakeholders). Het rapport hebben wij nu ontvangen. Het rapport leest u hier

Wij vonden het interessant, maar natuurlijk ook spannend om dit rapport te lezen. We herkennen ons in de beschrijving van onze organisatie en de stappen die we hebben gezet en nog moeten zetten. We zijn vooral blij om te zien dat onze inzet door onze stakeholders gezien en gewaardeerd wordt. Zij omschrijven onze betrokkenheid bij de huurders en andere belanghebbenden als grote kwaliteit. Onze organisatie wordt als meedenkend en behulpzaam ervaren. Zaken om zeer trots op te zijn.

De visitatie heeft ons een goed beeld gegeven van “hoe we ervoor staan”, maar ook “hoe we erop staan bij anderen”. Dit help ons om verder te leren en te verbeteren. De aandachtspunten die genoemd zijn, nemen wij ter harte. Onze bestuurlijke reactie kunt u hier lezen. Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit rapport voor hun open inbreng. Het helpt ons verder!